Toimitus-, takuu- ja vuokrausehdot

Teknisen kaupan yleiset toimitusehdot. Myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

 ASTQ Supply House Oy pidättää oikeuden muuttaa hintaa myös tilauksen jälkeen. Tällöin hintamuutoksesta ollaan yhteydessä asiakkaaseen ja kaupan voi halutessaan purkaa ilman kuluja. Esimerkkejä tällaisista virheistä voi olla hinnoittelu, pilkku- tai yksikkövirhe.

Kaikki sivuilla olevat hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Kaikki hinnat ovat EXW, ESPOO. (Vapaasti varastossa Espoossa)

Rahtivapausraja 200,00 eur (alv 0%) voimassa, kun tilaus tulee verkkokaupan kautta.

Myymme biosideja vain alan urakoitsijoille.

Myymme ja vuokraamme asbestipurkulaitteita ja tarvikkeita vain alan yrityksille.

TK Yleiset 2010 TK

Konevuokraus 2008

VUOKRAPERUSTE 7 VRK / VKO, VUOKRA PERITÄÄN 14 VRK VÄLEIN. LAITTEITA EI SAA KÄYTTÄÄ KIVIHIILIPIEN (KREOSOOTTI) PURKUTÖISSÄ. MIKÄLI NÄIN TOIMITAAN ASIAKAS ON VELVOITETTU LUNASTAMAAN LAITTEET OMAKSI.

TK Kone- ja laitetakuut 2005 FI

Vuokra- ja huoltokoneiden palautus- ja pakkausohje

Takuu laitteille 1 vuosi laskun päiväyksestä takuuehtojen mukaisesti, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

ASTQ Supply House Oy, ASTQ Rental House (myöhemmin yhtiöt) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Rekisterinpitäjä:

ASTQ Supply House Oy, Y-tunnus 0998541-6

Toimiala: Teknisen kaupan ala

Tietosuoja vastuuhenkilö: Asko Seppälä, toimitusjohtaja

Rekisterinpitäjän toimiala: Yhtiöiden elinkeino on teknisen kaupan ala ja vuokrausliiketoiminta

Rekisterin nimi:

ASTQ Supply House Oy:n asiakasrekisteri, joka on yhteinen tytäryhtiöiden ASTQ Rental House y-tunnus 2253363-3 kanssa.

Mitä tietoja asiakasrekisteri sisältää:

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista kuten yritys, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot.

Asiakasrekisteritietoja käytetään:

Laskutukseen, asiakkuuden ylläpitämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely

Rekisteriasiat: Rekisteriä koskevia kysymyksiä ja palautetta sekä pyynnöt tietoja nähtäväksi voi lähettää osoitteeseen asko@astq.fi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme antamia tietoja ja hankittuja tietoja käyttäen yleisesti saatavilla olevia internet-lähteitä kuten asiakkaiden omia kotisivuja sekä muita julkisia lähteitä.

Keräämme tietoja www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja Balanco Oy:lle (tilitoimisto), Creamailer Oy:lle (sähköpostitusohjelma) sekä Whitestone Oy:lle (verkkokauppaohjelma).

Emme luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Tietojen säilytys ja poistaminen:

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä

huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa asiakasrekisterissä, pyytää tietojen korjaamista sekä poistamista rekisteristä.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait:

Henkilötietolaki (523/1999)

Tietoyhteiskuntakaari VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja (917/2014)

Ota yhteyttä