Tietosuojaseloste

Päivitetty 26.1.2022

1) Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

ASTQ Supply House Oy, Y-tunnus 0998541-6

sekä ASTQ Rental House Y-tunnus 2253363-3

(jatkossa ”ASTQ”)

Vastuuhenkilö: Asko Seppälä, toimitusjohtaja

Vastuuhenkilön yhteystiedot: asko.seppala@astq.fi / 020 7780 799

2) Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen perusteet

ASTQ kerää henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi sekä viestintää ja markkinointia varten. Tietojen keräämisen perusteet ovat sopimuksen toteuttaminen, ASTQ:n oikeudelliset edut, suostumus tietojen käsittelyyn ja lailliset velvollisuudet. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena ovat EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohdat a-f.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään laskutukseen, palvelujen toteuttamiseen, asiakkuuden ylläpitämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. 

3) Mitä tietotyyppejä kerätään

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista kuten yritys, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot ja laskutustiedot. 

4) Tietolähteet

Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme luovuttamia tietoja tai julkisista lähteistä hankittuja tietoja. Keräämme tietoja www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

5) Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja Balanco Oy:lle (tilitoimisto), Creamailer Oy:lle (sähköpostitusohjelma) sekä Louhos Group Oy:lle (verkkokauppaohjelma). 

Emme luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

ASTQ:n verkkosivustolla käytetään evästetietoja, jotka hyväksymällä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jotka voivat myös sijaita EU:n ulkopuolella. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää vain maahan tai organisaatioon, jonka tietoturvan tason Euroopan komissio on todennut riitttäväksi. 

6) Tietojen säilytys ja poistaminen:

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

ASTQ huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7) Evästeet

ASTQ:n verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkopalvelimet tallentavat käyttäjien tietokoneille. Palvelin saa verkkoselaimelta tiedon, kun sama käyttäjä palaa sivustolle.

Toiminnan varmistamiseen käytettävät evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä, jotka varmistavat sivuston moitteettoman toiminnan. Nämä evästeet ovat niin sanottuja pakollisia evästeitä, joita käyttäjä ei voi estää sivustolla olevasta evästebannerista. Internet-selaimen asetuksista on mahdollista estää kaikki evästeet, mutta tällöin sivusto ei välttämättä toimi oikein.

Analytiikkaan käytettävät evästeet

ASTQ:n verkkosivustolla käytetään Google Analytics-palvelua, jolla seurataan sivuston kävijäliikennettä. Analytiikkaevästeet käyttäjä voi hylätä tai hyväksyä sivustolla olevasta evästebannerista. 

Googlen tietosuojakäytäntö 

Googlen Privacy Shield -sertifikaatti 

Markkinointiin käytettävät evästeet 

ASTQ:N verkkosivuilla on käytössä myös Facebook-pikseli, jota käytetään sivuston kävijäliikenteen seurantaan sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Tämän evästeen avulla siis kohdennetaan digitaalista mainontaa perustuen sivustovierailuun tai vuorovaikutukseen ASTQ:n sosiaalisen median kanavien kanssa. 

Metan ja Facebookin tietosuoja- ja tiedonkäyttökeskus 

Facebook business-työkalujen ehdot 

 

8) Rekisteröidyn oikeudet: 

Asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa asiakasrekisterissä, pyytää tietojen korjaamista sekä poistamista rekisteristä. 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).