Tuotekategoriat

Muut mittarit, vuodonilmaisimet, tarvikkeet

QuantiCheck® Basic

QCKKit1000_10

Täysin uusi tapa testata kokonaamarin päivittäinen tiiveys. Luotettavasti. Kenttä- ja työolosuhteissa. Tulokset tallentamalla.

QuantiCheck® vie suojaimen tiiveystarkastuksen arvaamisen tasolta --> tallennettavaan luotettavaan dataan. Ensimmäisenä maailmassa.

Hengityksensuojaimen tiiviys on tarkistettava ennen käyttöä
Työntekijän asbestialtistumista on seurattava mittauksella altistumiseen vaikuttavien muutosten yhteydessä, esim. hengityssuojainten uusimisen tai niiden korjausten jälkeen.

Miksi kokonaamarin päivittäinen tiiveyden tarkastus on tärkeää ja kuinka tästä säädetään asetuksella?

1. Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta §14 Työvälineiden käyttö ja toimintakunnon varmistaminen määrittää -> hengityksensuojaimen tiiviys on tarkistettava ennen käyttöä. "Työntekijän asbestialtistumista on seurattava mittauksella altistumiseen vaikuttavien muutosten yhteydessä, esim. hengityssuojainten uusimisen tai niiden korjausten jälkeen."
QuantiCheck® tarkastus antaa uuden tarkastelukulman etenkin päivittäisen tiiveyden tarkastukseen. Lisäksi QuantiCheck® avulla voit todentaa viranomaiselle, että on toimittu asetuksen mukaisesti.

HUOM! QuantiCheck® ei vastaa VUOSITTAISTA Quantitifit® tiiveystestausta. Se antaa PÄIVITTÄISEN varmuuden suoritetulle VUOSITTAISELLE Quantitifit® testille!

2. Vuosittainen Quantift® tiiveystestaus antaa luotettavan tuloksen kokonaamarin tiiveydestä testihenkilölle juuri tuolla testihetkellä. Kasvot kuitenkin muuttuvat jopa viikossa epäsuotuisaan suuntaan tiiveyden kannalta esimerkiksi parrankasvun vuoksi. Onko siis tiiveystesti enää riittävä, mikäli se suoritetaan vain vuosittain? Osa testihenkilöistä optimoi mm. parrankasvun siten, että testi menee läpi ja tämän jälkeen parta saa taas kasvaa = tiiveys ei ole enää samalla tasolla.

3. Kokonaamari kuluu kuten kaikki muukin kalusto purkutyömaalla, tulipaloissa, tehdasympäristöissä, kaivoksissa. sotaharjoituksissa, poliisioperaatioissa, säilytettäessä yms. Kun kokonaamari otetaan käyttöön, sen tiiveys tulee todentaa luotettavasti, jotta suojauskertoimen voidaan olettaa olevan sillä tasolla, kuten valmistaja määrittää.

4. Suojainta huolletaan vaihtamalla venttiileitä, visiirejä ja muita osia. Kuinka varmistetaan huollon jälkeen suojaimen oikea toimivuus?

5. Valmistaja suosittaa kokonaamarin tiiveydenmittausta päivittäin käyttöohjeissaan. Tämän suosituksen tulisi olla päivittäinen rutiini, jotta kokonaamari suojaa riittävällä tasolla. Kuinka tämä toteutuu teidän yrityksessä / yhteisössä / palokunnassa / poliisilaitoksessa?

6. QuantiCheck® antaa varman tuloksen AVI:n mukaisesta päivittäisestä suojaimen tiiveystestistä ennen asbestipurkutyön aloitusta.

QuantiCheck® ei vastaa VUOSITTAISTA Quantitifit® tiiveystestausta. Se antaa PÄIVITTÄISEN varmuuden suoritetulle VUOSITTAISELLE Quantitifit® testille!

BASIC VERSIO KERTOO VISUAALISESTI TESTIN LÄPIMENON JA VOIT TARKASTELLA TULOKSIA USB-VÄYLÄN KAUTTA TIETOKONEELLA, BLUETOOTH VERSIOSSA VOIT TALLENTAA DATAN REALIAIKAISESTI PUHELIMEESI.

BRESLE liukoisten suolojen mittari

590132

Mittari vesiliukoisten suolojen määrittämiseen pinnoilta

Kloridipikatesti, 30 kpl teippejä/paketti

NO906796

Trotec SL300 äänentasomittari

237

Tekniset tiedot:
Tarkkuus: ± 1,4 dB
Frekvenssialue: 31,5 Hz - 8 kHz
Dynamiikka-alue: 50 dB

Tuotetiedot:
Vastaa vaatimuksia normin DIN EN 61672-1 luokka 2 mukaisesti
Minimi- ja maksimiarvojen näyttö
Mittausarvon ylittymisen näyttö
Mittausarvon alittumisen näyttö
Näyttö: dBA ja dBC
Toiminnot: hälytys, päivämäärä, aika
Mitat: 210 x 55 x 32 mm
Paino: 230g

Käyttöolosuhteet:
Lämpötila: 0 - 40°C
Ilmankosteus: 10-90% suht.kost.
Korkeus maks. 2000 m merenpinnan yläpuolella

Mittausalueet:
(01): 30 - 80 dB
(02): 50 - 100 dB
(03): 80 - 130 dB
(04): 30 - 130 dB (Auto)

3M Pro-Test Pro kokonaamareiden tiiveystesteri

998456

EN2463 Scott Pro-Tester -vuototestauslaite on yksinkertainen ja luotettava tapa testata kokonaamareiden tiiviyttä.
Testissä testataan vain kokonaamarin tiiviyttä EI sovittuvuutta, kuten Quantifitissä.

Sopii käytettäväksi Scott Pro -tuoteperheen kanssa.

Pro-Tester tarkistaa, että venttiilit ovat ilmatiiviitä ja että ei ole vuotoa kokonaamarin tiivistyviltä pinnoilta, visiirin tai puheen kalvon tiivistysreunasta.
Negatiivinen paine kasvaa, kun kasvopää on tiiviisti asennettu testipäähän.

Yksinkertainen ja luotettava tapa testata täydellisen kasvosuojan tiiviys
Ammattimainen painehäviötesti
Testin kesto 8 sekuntia
Paineilmaa ei tarvita
Testitulos näytetään automaattisesti valo-indikaattoreilla. Green - hyväksytty; Punainen - hylätty.
Alipaine varmistetaan käyttämällä tyhjöpumppua.
Kestävä rakenne kestää päivittäistä käyttöä työpaikalla.
Negatiivinen paine muodostuu kahdessa vaiheessa luoden luotettavan ja yhtenäisen sovituksen maskin ja testauslaitteen välille.
Laitteen sisäinen tiiviys voidaan testata tarvittaessa. Teste letku on käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Trotec OZ-ONE otsonimittalaite

3510006110

OZ-ONE – ammattimainen otsonimittalaite.

Otsoni syntyy joko luonnollisesti tai tuotettuna. Molemmissa tapauksessa jo pieni määrä otsonia on terveydelle haitallista. Otsoniraja-arvo on useassa maassa laissa määrätty. Otsonimittalaite OZ-ONE mittaa nopeasti ja tarkasti otsonipitoisuuden sekä suorittaa pitkäaikaismittauksia ympäröivästä ilmasta. OZ-ONE -mittari erottaa otsonista muut kaasut tai VOC-aineet suorittaen näin erittäin tarkkoja otsonipitoisuusmittauksia. Laitteessa on myös muita toimintoja kuten otsoni-nollatasaus, viitearvon mittausvaihtoehto lyhyen aikavälin raja-arvolle ja aikapainotetulle keskiarvolle, tai mittausyksikön valinta välillä ppm ja µg/m³. Otsonin mittauksen lisäksi laite mittaa myös ilman lämpötilan ja ilmankosteuden sekä kastepiste- että märkälämpötilan. Laitteen näytöllä näkyy kaksi mittausarvoa yhtäaikaa. Pitkäaikaismittauksia varten laitteen voi kiinnittää jalustaan. Mittarissa on mini-USB-liitäntä ja 9-V-jakkiliitäntä, joten mittarin voidaan liittää myös sähköverkkoon. Laitteeseen voi tarvittaessa liittää myös Powerbank-varavirtalähteen mini-USB-liitännän kautta.

Käytännön etuja:
Otsonipitoisuuden nopea ja tarkka määrittäminen
Otsoniarvon näyttö joko ppm tai µg/m³¨
Nopea reaktioaika
Ei reagoi herkästi VOC-aineisiin
Otsoni-nollatasaus-toiminto
Otsoni vertausaikamitatus(STEL/TWA)
Ilmakehän paine-offset mitatessa erittäin tarkkoja normikuutiometrejä
Ilman lämpötilan ja -kosteuden mittaus
Laskee kastepisteen ja märkälämpötilan
Offset-säätö ilman lämpötilalle ja -kosteudelle
Pito, min., maks. ja hälytystoiminto
Näytön valaistus
¼-tuuman kierre jalustalle
Paristojen lisäksi myös verkkokäyttö pitkäaikaismittauksia varten
Energiaa säästävä automaattinen sammutus
Sisältää kalibrointitodistuksen

Käyttömahdollisuuksia:

Otsonaattoreiden ja ionisaattoreiden käytön valvonta
Työtilojen mittaus teollisuudessa
Ympäristöanalyysit
Tuotatnotilojen tarkistus
Raja-arvojen kontrollointi otsonigeneraattorin käytön jälkeen hajunpoiston yhteydessä, esim. hotelleissa tai saneerausten yhteydessä

Tekniset tiedot:

Mittausarvo min./maks. (ppm) | Otsoni (O3) (ppm): 0-1
Tarkkuus (ppm) | Otsoni (O3) (ppm):

PAO/DEHS Test station / testilaitteisto

BO16128

2i Aerosol Photometer
Measuring probe iProbe
5D Thermal Aerosol Generator
Printer
PAO oil 20 L
Filter test station kuljetuskärry
CO2 kaasun/pullon hankkii asiakas

Trotec PC220 hiukkaslaskuri

3510006015

PC220 on ergonominen käsimittari hiukkasten määrän seurantaan ja ilmastotietojen keräämiseen, ja se pystyy tallentamaan tietoja myös sisäänrakennetulla valokuva-video-toiminnollaan.

Hiukkaslaskurin PC220 monipuoliset mittaustoiminnot ja yhdenmukaisuus ISO-21501-4 kanssa mahdollistavat käyttäjälle lukuisia mittaustehtäviä kuten esim. puhdastilojen valvonta, suodattimien tehokkuuden mittaaminen, työmaan emissiovalvonta tai laatuvalvonnat.

Kaikki kuusi hiukkaskoon mittausarvot näytetään yhtä aikaa laitteen 2,8 tuuman väri-LCD-näytöllä. Lisäksi laitteessa on väri-indikaattoriesitys hälytysäänellä, jolloin kriittisten hiukkasmäärien havainnointi käy nopeasti ja helposti.

Mittauslaite määrittäää ilman hiukkasmäärän ja -suuruuden lisäksi myös sellaisia ympäristöparametrejä kuten suhteellisen kosteuden, ilman-, kastepisteen ja märkälämpötilan.

Hiukkaslaskurissa PC220 on lisäksi sisäänrakennettu HCHO-ilmaisin, jolla voidaan luotettavasti havaita huoneilman formaldehydipitoisuudet jo 0,01 ppm alkaen. Hiukkaslaskuri PC220 mahdollistaa lisäksi hiukkaspäästöjen kvantitatiivisen mittauksen koskien pölyä, jonka aerodynaaminen halkaisija on alle 10 μm (E-pöly) ja 2,5 μm (A-pöly). Pölyjakeet havaitaan ja niiden määrä näytetään laitteen värinäytöllä neliömetriä kohden (μg/m³) .

Laitteessa on sisäänrakennettu digitaalikamera, jolla voi dokumentoida valo- ja videokuvin. PC220 -laskurin tiedonkeruu-toiminto mahdollistaa 5000 tietueen tallentamisen sisäiseen muistiin ja mikroSD-kortin ansiosta muistia voi laajentaa 16 GB:hen asti. Mittauksen jälkeen tiedot voidaan siirtää helposti USB-johdon kautta tietokoneelle.

Käytännön edut:

Hiukkaslaskurissa pitkäkestoinen laserdiodi
Yhdenmukainen ISO 21501-4 kanssa
Kuusi hiukkaskokoa: 0,3 ... 10 μm
Määrittää ilman hiukkasten määrän ja koon
Integroitu kaasuilmaisin formaldehydi- ja hiilimonoksidipitoisuuksille
Muuttaa ja näyttää huoneilman sisältämän hengitettävän pölyn tai hienopölyn pitoisuuden mikrogrammoina neliömetriä kohti
Mittaa myös suhteellista kosteutta, ilman-, kastepisteen sekä märkälämpötilan
Tiedonkeruulaite 5000 mittausarvolle (MicroSD-kortti tilattavissa erikseen, joka laajentaa muistikapasiteettia 16 GB:hen asti)
Sisäänrakennettu digitaalikamera, jolla voi dokumentoida valo- ja videokuvin.
Väri-indikaattoriesitys hälytysäänellä kriittisten hiukkausmäärien nopeaan havainnointiin
2,8 tuuman väri-LCD näyttö taustavalaistuksella osoittaa yhtäaikaa kaikki mitatut parametrit
Ergonominen muotoilu mahdollistaa toimintojen käyttämisen yhdellä kädellä
Mahdollistuus liittää jalustaan pitkäaikaismittauksia varten
Tietojen siirto tietokoneelle USB-johdon kautta
Lisävarusteena: Kalibrointitodistus

Tekniset tiedot:

Hiukkaslaskuri
Mittauskanavat: 6
Kanavakoot: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 5,0 μm, 10,0 μm
Laskentatilat: Pitoisuus, kumulatiivinen, differentiaalinen
Laskentatarkkuus: 50% kun 0,3 μm; 100 % hiukkasille > 0,45 μm
Virtausnopeus: 2,83 l/m (0,1 ft³7min), sisäinen pumppuohjaus
Nollalukema: < 1 partikkelia / 5 min.
Koinsidenssihävikki: 5%, 2 miljoonaa hiukkasta ft³:ssa (28,3 litraa)
Valonlähde: Laserluokka 3B, aallonpituus 780 nm, 90 mW
Näytteenottotulo: Isokineettinen sondi

Ilman lämpötila

Mittausalue: 0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F)
Tarkkuus: ±0,5 °C (0,9 °F) - 10 °C ... 40 °C (50 °F ... 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) muissa lämpötiloissa

Ilmankosteus

Mittausalue: 0 ... 100 % suht. kost.
Tarkkuus: ±3 % kun 40 % ... 60 %, ±3,5 % kun 20 % ... 40 % ja 60 % ... 80 %, ±5 % kun 0 % ... 20 % ja 80 % - 100 %

Kastepistelämpötila

Mittausalue: -30 °C ... 100 °C (-22 °F ... 199 °F)
Tarkkuus: ±0,5 °C (0,9 °F) - 10 °C ... 40 °C (50 °F ... 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) muissa lämpötiloissa

Märkälämpötila

Mittausalue: 0 °C ... 80 °C (32 °F ... 176 °F)
Tarkkuus: ±1,0 °C (1,8 °F)

Formaldehydi (HCHO)

Mittausalue: 0,01 - 5,00 ppm
Tarkkuus: ±5 loppuarvosta

Hiilimonoksidi (CO)

10 - 1000 ppm
Tarkkuus: ±5 loppuarvosta

Hiukkasmassan muuntaminen

PM2.5: 0 - 2000 μg/m³
PM10: 0 - 2000 μg/m³

Tietojen tallennus

Mittaustiedot: 5000 tietuetta sisäiseen Flash-muistiin (vaihtoehtoinen tallennus microSD-kortille: maks. 8 GB)
Valokuva: JPEG-formaatti, väritoisto/resoluutio 640 x 480 pikseliä
Video: 3GP-formaatti, väritoisto/resoluutio 320 x 240 pikseliä

Näyttö: 2,8-tuumainen väri-LCD-näyttö, 320 x 240 pikseliä, taustavalaistuksella
Toiminnot: Maksimi-, minimi- ja keskiarvolukemat, mittausarvon pito, hälytys, kielivalinta, °C-°F-vaihto, valokuvaus tai videointi, automaattisen näytön sammutuksen asetus (90 s, 2 min. tai 4 min.) ja laitteen sammutus (3 min., 15 min. tai 60 min.)
Muistin laajentaminen: Korttipaikka SD-muistikortille
PC-liitännät: USB-liitäntä

Energiansaanti:

Paristotyyppi: Polymer Li-Ion
Käyttöaika: n. 4 tuntia jatkuvassa käytössä
Latausaika: n. 2 tuntia AC-adapterilla

Mitat P x L x K: 57 x 75 x 240 mm
Paino: 570 g

Dräger Pac® 6000 happimittari O2

8326322

Dräger Pac® 6000 on kertakäyttöinen, lyhyellä vasteajalla ja tehokkaalla paristolla varustettu yhden kaasun mittari.
Mittari toimii ilman pariston tai sensorin vaihtoa jopa kaksi vuotta.

Dräger X-am 5100 H2O2 mittari

55854

Petrokemian tuotteiden valmistuksessa, aseptisessa pakkaamisessa tai rakettipolttoaineen käsittelyssä: kannettava Dräger X-am® 5100-kaasuilmaisin varmistaa, että käytät turvallisimpia mahdollisia menetelmiä HF: n, HCL: n, H202: n tai hydratsiinin käsittelemiseen – todistetun Dräger-anturitekniikan ansiosta. Ja laiterakenteen joka on räätälöity täydellisesti reaktiivisiin kaasuihin.

For manufacturing petrochemical products, aseptic packing, or handling of rocket fuel: the Dräger X-am® 5100 portable single-gas detector ensures that you use the safest methods possible for handling HF, HCl, H2O2 or hydrazine – thanks to proven Dräger sensor technology and a device design which is perfectly customised to reactive gases.

Dräger Pac® 8500 happi ja hiilimonoksidi mittari

8326343

Mittari on luotettava ja tarkka mittauslaite vaikeimmissakin olosuhteissa. Mittari voidaan varustaa vetykompensoidulla CO-anturilla tai Drägerinkaksoisanturilla. Näin voidaan mitata samanaikaisesti kahtakaasua: joko H2S yhdessä CO:n kanssa tai O2 yhdessä CO:n kanssa.

Kaksoisantureilla voidaan mitata alhaisiakin pitoisuuksia – ja kaikki yhdellä samallakätevällä mittarilla. Kahden kaasun yhtäaikainen mittaaminen lyhentää myös seisokkeja. Voit mitata hapentilavuusprosenttia ja hiilimonoksidin ppm-pitoisuuksia samanaikaisesti vain yhtä anturia käyttämällä.

Käytetään Patriot Pulsjet-sumutuksien yhteydessä.

Quantifit2®™ Respirator Fit Testing System

9519-4200

Includes Logic Software, Roller Case, Triple Tube Assembly, USB Cable, Power Supply, Shell for Battery Compartment and Lifetime Powertrain Warranty. (Fit test adapters sold separately.) Lifetime Powertrain Warranty covers QuantiFit2™ Powertrain as long as calibration and maintenance is performed annually at an OHD authorized service center at ASTQ Supply House Oy, Finland.

Björnax Savukynä

13039

Sisältää kynän ja täyttöpakkauksen (6 kpl)

Björnax Savupatruuna Ventilax

13043

Björnax savukynän täyttöpakkaus 6 kpl/pkt

13040

TS 810 SDI merkkikaasuanturi

3510220290

TS 810 SDI - merkkikaasuanturi (''* TS 810 SDI:n anturin käyttöä varten tarvitaan monitoimimittari T3000.')

Vuotoja etsiville saneeraajille SDI-anturi on ihanteellinen apuväline: vetyä käyttäen se löytää vuodot – vaurioita tuottamatta – myös kaikkein hankalimmista paikoista. Taattua saksalaista laatua.
TS 810 SDI merkkikaasuanturi

Anturi TS 810 SDI havaitsee vetyä, jota käytetään esim. tavallisena 95/5 %-kaasuseoksena vuotojen paikantamiseen. Käyttäjä löytää vuotokohdat materiaalia rikkomatta havaitsemalla anturin avulla korkeimman vetypitoisuuden mittausalueella. Anturi löytää halkeamia ja vuotoja painesäiliöissä, putkissa, tankeissa, jne...

Anturi TS 810 SDI saa virran monitoimimittarista T3000, sen vuoksi erillinen akku ei ole tarpeen.

Joustavan kaulansa ansiosta anturilla pääsee mittaamaan sellaisistakin paikoista, joihin ei jäykällä mittauspäällä pääse.

Lisäksi voidaan nollata arvot. Tämä toiminto on tarkoitettu eriteltyihin indikaatiomittauksiin, jossa mittaus suoritetaan kahdesta eri kohdasta reaaliajassa.

Käytännön etuja:

Ammattimainen merkkikaasutunnistin
Heti käyttövalmis
Painesäiliöiden, paineistettujen putkistojen tai hitsaussaumojen tiiviystarkastukseen
Pisteentarkkaa paikannusta, myös pienimmätkin vuodot putkistossa
Helppohuoltoinen
Säännöllinen kalibrointi ei tarpeellista
Erittäin joustava joutsenkaulansa ansiostaTekniset tiedot TS 810 SDI:

Vetymittaus:

Mittausalue: 0,0 ... 1.000,0 ppm H2
Vasteherkkyys: 1 ppm H2
Erotteluherkkyys: 1 Digit
Reagoimisaika: < 1 sAnturi:

Joutsenkaula, puolijoustava
Pituus: 190 mm
Ympärysmitta: 13 mm
Anturikärki: terässintterisuodatin, huokoiskoko > 50 µmKoko anturi (anturi sekä pidike):

Pituus: 330 mm
Paino: 300 g
Energialähde: monitoimimittarin T3000 kautta (5 - 5,5 VDC)
Liitäntäkohdat: integroitu johto mittarille T3000*, pituus 2mKäyttöolosuhteet:

Ilman lämpötila: -10 ... 60 °C
Ilmankosteus: 0 ... 95% suht.kost., ei kondensoituva