Tuotekategoriat

Koulutukset

Lukt, fukt, mögel & brandsanering 07.06.2018

90017

Alron Academy i Finland!

Alron Academy är en utbildningsplattform som kombinerar teori med praktik. Plattformen är
byggd för kontinuerlig utveckling och kommunikationsutbyte med samtliga kunder för att
bidra till utvecklingen av förbättrade metoder likväl som nya lösningar.

Utbildningens fyra grundpelare
Hur skapas bästa miljön för saneringsteknikern.
Hur skapas bästa ekonomin vid saneringen.
Hur uppnås högsta möjliga återställningsgrad vid en sanering.
Hur undviks farliga restprodukter helt vid en sanering.

Se bifogad broschyr för detaljer