Tuotekategoriat

Mittarit

BM-Dustdetector- pölymittarin vuokra

BMV9501100325187

JG-100 Kiiltomittari vuokra

580050V

SlipAlert kitkamittari varusteineen

SL001V

Estä liukkaus, turvaa askeleet…

SlipAlert- testimenetelmällä (British Standard sliptest), voidaan mitata liukastumisriskejä kosteissa, kuivissa ja ”normaali”- olosuhteissa. Mittaamalla lattiat ennen/jälkeen ylläpitosiivouksen tai perussiivouksen, saadaan välitön palaute puhdistus- ja siivousmenetelmien vaikutuksesta askelvarmuuteen.